terça-feira, 24 de setembro de 2013

Carantania Karantanija 658 - 828


* Under the name Carantania (658 to 828), Slovenia was the first example of democracy in Europe and has been considered as a model in the development of Western democracies.

Carantania's capital was most likely Karnburg (Slovene: Krnski grad) in the Zollfeld Field (Gosposvetsko polje), north of modern-day town of Klagenfurt (Celovec), Austria


Before  the state of Carantania probably became parts of the King Samo’s empire in the 630’s as well (Samo’s tribal association)* Sob o nome de Carantania (658 ate 828), a Eslovénia foi a primeira democracia da Europa e foi considerada como um modelo no desenvolvimento da democracia ocidental.

Capital da Carantania era mais provável Karnburg (esloveno: Krnski grad) no Campo Zollfeld (Gosposvetsko Polje), ao norte da cidade moderna de Klagenfurt (Celovec), Áustria

Antes de o estado de Carantania provavelmente tornou-se partes do império do Rei Samo (Associação tribal do Samo) no cerca de ano 630. * Pod imenom Karantanija (658 do 828) je bila Slovenija primer prve demokracije v Evropi in  je bila upoštevana kot model pri razvoju zahodnih demokracij.

Glavno mesto Karantanije je bil verjetno Krnski grad (nemško Karnburg) na Gosposvetskem polju (nemško Campo Zollfeld) , severno od današnjega Celovca
(Klagenfurt).

Pred tem je verjetno postala država Karantanija del velikega Samovega kraljestva
(Samova plemenska zveza, okrog l. 630).